SCR-Uhlirske_Janovice_03.jpg

POPIS POSTUPU REALIZACE KOUPĚ

Snímek obrazovky 2020-02-12 v 21.24.42.png


Osobní prohlídka výstavby a okolí.

Prostor pro vaše dotazy.


Konzultace ohledně hypotéky:
  • hypo poradce: David Myslil, tel. 602 824 763
  • předjednaná hypotéka přímo na tento projekt
  • ušetříte za odhad nemovitosti, který je pro Vás zdarma
  • hlavně vám ušetří čas

Podpis trojstranné Rezervační smlouvy (prodávající, kupující, RK - Středočeské reality, spol. s r.o.) a úhrada rezervačního poplatku (kauce ve výši 10% kupní ceny).
V jejím obsahu je již popsán základní postup realizace celé transakce (kupní cena, termín podpisu Smlouvy o budoucí Kupní smlouvě, Zástavní smlouvy, Kupní smlouvy, způsob úhrady kupní ceny, způsob uvolnění kupní ceny ve prospěch prodávajícího, termín předání, atd..).

Doladění financování, podpis vašeho úvěru v bance (vše ve spolupráci s hypo poradcem panem Myslilem).

Podpis Smlouvy o budoucí Kupní smlouvě


Zajištění hrubé stavby ze strany prodávajícího, vč. zapsání Prohlášení vlasatníka, tj. vymezení jednotlivých jednotek na katastru nemovitostí za účelem možnosti vložení zástavního práva financující Banky 


Podpis Zástavní smlouvy v případě úhrady části kupní ceny pomocí hypoptečního úvěru. Tuto smlouvu připravuje banka, která poskytuje hypoteční úvěr kupujícímu (vše ve spolupráci s hypo poradcem panem Myslilem).

Předání Zástavní smlouvy včetně návrhu na vklad této Zástavní smlouvy do podatelny Katastru nemovitostí v Kutné Hoře. Předání zajišťuje Středočeské reality, spol. s r.o. Poplatek za vklad Zástavní smlouvy do Katastru nemovitostí hradí kupující. 


Úhrada druhé části kupní ceny ve výši 40% ze strany kupujícího hrazené pomocí hypotečního úvěru, nebo z vlastních zdrojů.


Provedení vkladu Zástavní smlouvy.


Kolaudace Bytového domu a zároveň všech jednotek.


Prohlídka vašeho bytu před podpisem Kupní smlouvy, stav bytu v tzv. kolaudačním minimu 


Podpis Kupní smlouvy. Tuto smlouvu připravuje advokátní kancelář Mgr. Milana Edelmanna

Uhrazení zbylé části kupní ceny hrazené pomocí hypotečního úvěru, nebo z vlastních zdrojů.


Předání Kupní smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících podle Kupní smlouvy do podatelny Katastru nemovitostí v Kutné Hoře. Poplatek za vklad kupní smlouvy do Katastru nemovitosti hradí kupující. Zajišťuje Středočeské reality, spol. s r.o.


Provedení vkladu vlastnického práva na kupující podle Kupní smlouvy.


Předání bytu.


Výše popsaný postup se může lišit podle aktuální fáze výstavby a podle způsobu financování ze strany kupujícího.

Zpracovaní osobních údajů