SCR-Uhlirske_Janovice_03.jpg

POZOR! Tento dokument jsem vytvořila na základě informací, o kterých osobně vím a znám přístup ke změně nastavení.

 Nejsem právnická osoba a tento dokument není schváleným právním dokumentem. 

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2021-11-17

Aktualizováno: 17. 11. 2021

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti Byty Uhlířské Janovice sro týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme, když navštívíte https://www.bytyuhlirskejanovice.cz/ (dále jen „Služba“). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým jste chráněni podle zákonů na ochranu osobních údajů.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší službě ani ji nepoužívejte, pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Byty Uhlířské Janovice sro je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoliv upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

Předmět činnosti

 • Poskytnutí služby či informace
 • Zlepšení služeb
 • Přímý a nepřímý marketing
 • Ochrana majetku, práv a osob
 • Interní obchodní a administrativní funkce

 

 

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při kontaktování skrze formulář budete vyzváni, aby jste nám poskytli osobní údaje používané k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. https://www.bytyuhlirskejanovice.cz/ shromažďuje následující informace:

 • Údaje o použití
 • Sociodemografické údaje
 • Geolokační údaje
 • Údaje o chování osob na webu - uživatelské cesty

 

Údaje o použití zahrnují následující:

 • Požadavky na webové stránky
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč používaný pro přístup k webu
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

https://www.bytyuhlirskejanovice.cz/ shromažďuje a přijímá od vás informace následujícím způsobem:

 • Když odešlete své osobní údaje skrze kontaktní formulář
 • Při interakci s naší službou.

Vaše údaje budou uloženy po dobu až 14 měsíců poté, co již nebudou vyžadovány k poskytování služeb.
Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

https://www.bytyuhlirskejanovice.cz/ může použít vaše údaje k následujícím účelům:

 • Poskytování a udržování naší Služby, jakož i sledování používání naší Služby.
 • Pro jiné účely. Byty Uhlířské Janovice sro použije vaše informace k analýze dat k identifikaci trendů používání nebo určení účinnosti našich marketingových kampaní, bude-li to vhodné. Vaše údaje použijeme k vyhodnocení a zlepšení našich služeb, produktů, služeb a marketingového úsilí.
 • Za plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám pomohou s vývojem, plněním a dodržováním kupní smlouvy na služby,pro kterou jste nás kontaktovali. 
 • Abychom vás kontaktovali. Byty Uhlířské Janovice sro Vás budou v případě potřeby nebo odůvodněnosti kontaktovat emailem, telefonem, SMS nebo jinou formou elektronické komunikace související s funkcemi, produkty, službami nebo bezpečnostními aktualizacemi.
 • Marketingové a propagační iniciativy. Společnost Byty Uhlířské Janovice sro použije nekonkrétní informace získané od vás ke zlepšení našeho marketingového úsilí. Užívá automatizované segmentace a profilování pro optimalizaci reklamní činnosti. 
 • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamních aktivit, které jsou relevantní pro vaše konkrétní zájmy.
 • Správa zákaznických objednávek. Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, profily na sociálních sítích a další informace o uživatelském účtu budou použity ke správě objednávek zadaných prostřednictvím naší Služby.
 • Administrativní informace. Vaše osobní údaje budou použity jako součást provozu našich postupů správy webových stránek.

Jak sdílíme vaše informace

S vaším souhlasem. Byty Uhlířské Janovice sro bude sdílet vaše údaje za jakýmkoliv účelem s vaším výslovným souhlasem.

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše údaje, musí sdělit účel, pro který zamýšlí vaše údaje použít. Musí uchovávat vaše údaje pouze po dobu zveřejněnou při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat ani používat vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k provedení stanoveného účelu.

Vaše údaje mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

 • Smluvní partneři zajišťující služby a dodávky nutné pro naši činnost.
 • Analytické informace. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webu.
 • Zlepšení cílených reklamních kampaní. Byty Uhlířské Janovice sro spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní.
 • Marketingové iniciativy. Vaše údaje mohou být použity pro generování a zasílání newsletterů, e-mailový marketing, reklamy a další.

Pokud se rozhodnete takové informace poskytnout při registraci nebo jinak, dáváte společnosti Byty Uhlířské Janovice sro souhlas k použití, sdílení a ukládání těchto informací způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Technická, organizační a personální opatření

 • Šifrování (zabezpečení) citlivých dat
 • Řízení přístupových oprávnění
 • Anonimizace IP adresy 
 • Fyzická bezpečnost
 • Nastavení bezpečnostních požadavků a kontrola 3. stran

 

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, lze nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné cookies. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webovou stránku správně používat.
 • Výkonové soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke sledování toho, jak návštěvníci web používají, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Cílení na soubory cookie. Zaměřovací soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahoví partneři, bannerové sítě. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční cookies se používají k zapamatování informací o návštěvnících na webu, např. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.

Níže můžete změnit svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Výkonové soubory

Název

Doména

Vyprší

Popis

_ga

.bytyuhlirskejanovice.cz

2 roky

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.

_gid

.bytyuhlirskejanovice.cz

1 doupě

Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.

_gat_UA-213334176-1

.bytyuhlirskejanovice.cz

1 minuta

Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu.

Soubory cílení

Název

Doména

Vyprší

Popis

_gat_gtag_UA_158970292_1

.bytyuhlirskejanovice.cz

1 minuta

Tento soubor cookie je součástí Google Analytics a používá se k omezení požadavků (rychlost požadavku škrticí klapky).

NE

.google.com

6 měsíců 3 dny

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google), aby pomohla vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní reklamy na jiných webech.

PHPSESSID

bytyuhlirskejanovice.cz

1 doupě

Cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relací uživatelů. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, jeho použití může být specifické pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování přihlášeného stavu uživatele mezi stránkami.

YSC

.youtube.com

Zasedání

Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí.

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ

.youtube.com

6 měsíců

Tento soubor cookie nastavuje Youtube ke sledování uživatelských předvoleb pro videa Youtube vložená do webů; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube.

Nezařazené soubory

Název

Doména

Vyprší

Popis

_návštěvník_inpage

www.bytyuhlirskejanovice.cz

1 hodina

Analytický nástroj, který počítá počet návštěvníků na stránce

_ga_3VNNTVHKQ8

.bytyuhlirskejanovice.cz

2 roky

Tento soubor cookie je součástí Google Analytics pro získání dat o pohybu

Bezpečnostní

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://www.bytyuhlirskejanovice.cz/ využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě nebo změně údajů, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní nebezpečí.

Byty Uhlířské Janovice sro nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů na jiných webech, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Byty Uhlířské Janovice s.r.o.
Kubelíkova 1224/4 130 00 Praha 3
mm@bytyuhj.cz
https://www.bytyuhlirskejanovice.cz/
+ 420 777 319 726